Moje-Ankiety.pl są częścią:

Laboratorium Społeczno Ekonomiczne LabSEE

Laboratorium Społeczno Ekonomiczne

 • opublikowano: 2013-09-11 16:59:11
 • status: aktywna, publiczna
 • respondentów: 6
 • wypełnij

Wyniki (6)           Komentarze (1) ...

Strona 1 z 1

Proszę, w skali 1-5 ocenić atrakcyjność zamieszkiwania na osiedlu Olechów (5- wyjątkowo atrakcyjne; 1- zupełnie nieatrakcyjne).
3.7 100.0% 6   1 <=     => 5
Jakie zalety ma zamieszkiwanie na osiedlu Olechów?
100.0% 6  
wpisów (6) ...
 1. osiedle miejskie ale zdala od miasta
 2. Znam to osiedle od dziecka, trochę miasta, trochę natury... niestety się to zmienia
 3. cisza, spokój
 4. cisza, spokój, ścieżki rowerowe i place zabaw dla dzieci.
 5. spokój
 6. Cisza, spokój, dużo zieleni, nowe budownictwo
Jakie wady ma zamieszkiwanie na osiedlu Olechów?
100.0% 6  
wpisów (6) ...
 1. mało sklepów
 2. Daleko od centrum
 3. daleko od centrum
 4. troche mało sklepów, zwłaszcza odzieżowych itp
 5. brak atrakcjii, nie ma parku
 6. Daleko do centum, słaba komunikacja, mało placówek handlowo-usługowych
Gdyby była taka możliwość czy zmienił(a) by Pan/ Pani miejsce zamieszkania?
66.7% 4   Tak
33.3% 2   Nie
Jeśli tak, to gdzie chciał(a)by Pan/ Pani zamieszkać? (Proszę wybrać max. 2 odpowiedzi)
66.7% 50.0% 4   W innej dzielnicy (jakiej)? wpisów (4) ...
 1. Śródmieście, Dąbrowa
 2. Teofilów
 3. Górna
 4. Górna
50.0% 37.5% 3   W innym dużym mieście (jakim)? wpisów (3) ...
 1. kraków
 2. Gdynia
 3. Wrocław
0% 0.0% 0   W małym mieście (jakim)?
16.7% 12.5% 1   Na wsi (w jakiej gminie)?
0% 0.0% 0   Za granicą (jaki kraj)?
Jakie zmiany w ostatnich latach dostrzega Pan/ Pani w swoim miejscu zamieszkania?
50.0% 50.0% 3   pozytywne wpisów (2) ...
 1. nowa zabudowa, zwiększenie ilości terenów zielonych i terenów rekreacji (boiska, place zabaw, ławki)
 2. więcej placówek handlowych
50.0% 50.0% 3   negatywne wpisów (3) ...
 1. coraz więcej bloków
 2. budowa nowych bloków w miejscu lasów
 3. pawilony na zakładowej
Czy wg Pana/ Pani osiedle Olechów jest miejscem:
66.7% 4   ładnym
0% 0   brzydkim
33.3% 2   nie wiem
Czy wg Pana/ Pani osiedle Olechów jest miejscem:
83.3% 5   bezpiecznym
0% 0   niebezpiecznym
16.7% 1   nie wiem
Czy wg Pana/ Pani osiedle Olechów jest miejscem:
83.3% 5   przyjaznym
16.7% 1   nieprzyjaznym
0% 0   nie wiem
Czy wg Pana/ Pani osiedle Olechów jest miejscem:
66.7% 4   zadbanym
16.7% 1   zaniedbanym
16.7% 1   nie wiem
Czy wg Pana/ Pani osiedle Olechów jest miejscem:
83.3% 5   cichym
0% 0   głośnym
16.7% 1   nie wiem
Z których obiektów znajdujących się na osiedlu Olechów korzysta Pan/ Pani?
16.7% 1   sklepy wielkopowierzchniowe (jakie to sklepy)?. wpisów (1) ...
 1. netto, biedronka itp
16.7% 1   małe sklepy osiedlowe (jakie to sklepy)? wpisów (1) ...
 1. spożywcze, chemiczne, drogeria
16.7% 1   placówki opieki zdrowotnej (proszę wymienić które) wpisów (1) ...
 1. netto, olmed,
16.7% 1   obiekty sportowe (które)?
16.7% 1   place zabaw
0% 0   dom kultury
16.7% 1   inne (jakie)? wpisów (1) ...
 1. nie było na początku pytania czy mieszkam na tym osiedlu.....
Czego Pana/ Pani zdaniem najbardziej brakuje na osiedlu Olechów?
100.0% 6  
wpisów (6) ...
 1. usług
 2. siłowni, innego ciepłego jedzenia, niż pizza i chińskie, sklepu całodobowego
 3. Kina
 4. tramwajów
 5. parku
 6. Punktów usługowych
Jakie są Pana/ Pani ulubione miejsca na Pana/ Pani osiedlu?
100.0% 6  
wpisów (6) ...
 1. lasek
 2. obiekty sportowe,
 3. parki, dużo zieleni
 4. las
 5. nie ma
 6. nie mam takich
Czy na Pana/ Pani osiedlu są miejsca, gdzie spędza Pan/ Pani czas wolny?
50.0% 3   tak
50.0% 3   nie
Jakie są główne problemy osiedla Olechów?
0% 0.0% 0   Niewystarczający stan bezpieczeństwa.
16.7% 5.3% 1   Złe stosunki pomiędzy mieszkańcami (sąsiadami).
16.7% 5.3% 1   Utrzymanie czystości i porządku na terenie osiedla.
83.3% 26.3% 5   Niewystarczająca ilość obiektów usługowych.
0% 0.0% 0   Nadmierny hałas drogowy.
66.7% 21.1% 4   Brak odpowiedniej ilości obiektów sportowych.
0% 0.0% 0   Brak odpowiedniej ilości ścieżek rowerowych.
16.7% 5.3% 1   Brak odpowiedniej ilości boisk, placy zabaw.
33.3% 10.5% 2   Brak odpowiedniej ilości miejsc parkingowych.
66.7% 21.1% 4   Niedogodne połączenia komunikacji publicznej z innymi częściami miasta.
16.7% 5.3% 1   Niewłaściwe zagospodarowanie przestrzenne osiedla.
0% 0.0% 0   Inne
Jak, w skali 1-5, ocenia Pan/ Pani swoje warunki mieszkaniowe? (5- bardzo dobre; 1- bardzo złe)
4.0 100.0% 6   1 <=     => 5
Jak ocenia Pan/ Pani bezpieczeństwo na osiedlu Olechów?
16.7% 16.7% 1   jest bardzo bezpiecznie
83.3% 83.3% 5   jest dość bezpiecznie
0% 0.0% 0   bezpieczeństwo pozostawia wiele do życzenia
0% 0.0% 0   jest niebezpiecznie
0% 0.0% 0   jest bardzo niebezpiecznie
Jak ocenia Pan/ Pani kontakty z najbliższymi sąsiadami? (5- bardzo dobrze; 1- bardzo źle).
3.5 100.0% 6   1 <=     => 5
Czy spędza Pan/ Pani swój czas wolny spotykając się z sąsiadami?
0% 0.0% 0   Tak, często
0% 0.0% 0   Tak, rzadko
33.3% 33.3% 2   Od czasu do czasu
33.3% 33.3% 2   Raczej rzadko
33.3% 33.3% 2   Rzadko
Czy może Pan/ Pani liczyć na pomoc sąsiadów?
50.0% 3   Tak
50.0% 3   Nie
Czy podejmuje Pan/ Pani działania wspólnie z sąsiadami?
16.7% 1   Tak
83.3% 5   Nie
Czy zna Pan/ Pani z imion i nazwisk członków Rady Osiedla?
0% 0   Tak
100.0% 6   Nie
Jak w skali od 1- 5 ocenia Pan/ Pani działania Rady Osiedla? ( 5- bardzo dobrze;
1- bardzo źle)
2.5 100.0% 6   1 <=     => 5
Proszę wskazać efekty działań Rady Osiedla.
100.0% 6  
wpisów (6) ...
 1. pfffffff
 2. progi zwalniające, festyny
 3. nie mam zdania
 4. nie postrzegam ich
 5. nie wiem
 6. nie widać
Czy podjął by Pan/ Pani jakieś działania by usprawnić pracę Rady Osiedla?
50.0% 3   Tak
50.0% 3   Nie
METRYCZKA
Jak długo mieszka Pan/ Pani na osiedlu Olechów?
50.0% 3   mniej niż 3 lata
0% 0   3- 8 lat
0% 0   9- 14 lat
16.7% 1   15-20 lat
33.3% 2   21 lat lub więcej
Wiek
50.0% 3  
50.0% 3   26- 35
0% 0   36- 45
0% 0   46- 55
0% 0   >56
Komentarze (1) ...
 1. osoby poniżej 26 roku zycia miały nie odpowiadać?
Płeć
83.3% 5   Kobieta
16.7% 1   Mężczyzna
Wykształcenie
0% 0   niepełne podstawowe
0% 0   podstawowe
16.7% 1   zawodowe
0% 0   śrenie
83.3% 5   wyższe

Komentarze (1)

globmistrz 2013-09-12 10:20:12

Analizy statystyczne do prac dyplomowych ONLINE gg 4593140 globmistrz@tlen.pl http://analizy-statystyczne.firma4u.pl

Dodaj komentarz

dodaj

© Copyright by LabSEE