Pomoc


Moje-Ankiety.pl są częścią:

Laboratorium Społeczno Ekonomiczne LabSEE

Laboratorium Społeczno Ekonomiczne

Dobre praktyki

Stosowanie się do podanych tutaj wskazówek pozwoli obniżyć liczbę respondentów rezygnujących z ankiety w trakcie jej wypełniania. Dzięki tym radom wzrośnie Twoja szansa na otrzymanie prawdziwych odpowiedzi, a respondenci będą mogli odczuć większe zadowolenie z wypełnionej ankiety.

Przedstaw się

Przed rozpoczęciem ankiety przedstaw się informując kim jesteś lub podając na zlecenie jakiej instytucji prowadzona jest ankieta. Podanie celu badania oraz ewentualne umieszczenie logotypu instytucji pozwoli uwiarygodnić Twoje badania oraz sprawi, że respondenci będą traktować ankietę poważnie.

Istotne może okazać się podanie informacji kontaktowych, zarówno przed rozpoczęciem ankiety jak i po jej zakończeniu. W przypadku wątpliwości lub znalezienia błędów w ankiecie, respondenci chętnie będą kontaktować się z jej autorem.

Podaj orientacyjny czas wypełniania ankiety

Podając orientacyjny czas wypełniania ankiety pozwalasz respondentowi zarezerwować tyle czasu ile jest potrzebne aby spokojnie udzielić odpowiedzi. Należy w tej kwestii być uczciwym.

Aby oszacować czas potrzebny na wypełnienie ankiety dobrze jest poprosić kogoś, kto nigdy tej ankiety nie widział aby wypełnił ją testowo (nie rób tego samodzielnie, gdyż znasz treść ankiety i prawdopodobnie wypełnisz ją zbyt szybko).

Krótki czas wypełniania ankiety to klucz do jej sukcesu

Maksymalny czas wypełniania ankiety nie powinien przekraczać 15-20 minut. Dlatego:

  • minimalizuj ilość tekstu w pytaniach i odpowiedziach,
  • unikaj skrótów, nie każdy musi je rozumieć,
  • nie zadawaj pytań dodatkowych, które nie mają związku z tematem ankiety,
  • objaśnienia i instrukcje umieszczaj jako oddzielny tekst (poza treścią pytań) dzieląc je na akapity,
  • aby udzielić krótkich wskazówek dotyczących pytania umieść je jako podpowiedzi w edycji pytania,
  • ogranicz liczbę pytań otwartych,
  • zastanów się czy dane pytanie nie może być skonstruowane w inny sposób, bardziej czytelny i przyjazny dla wypełniającego (wykorzystując pytania macierzowe, skale, listy czy poziome ułożenie krótkich odpowiedzi); pamiętaj aby odpowiedzi dotyczące natężenia jakiejś cechy były ułożone rosnąco.

Dbaj o poprawność języka, a w szczególności o ortografię i interpunkcję

Pozwoli to lepiej rozumieć pytanie, szybciej zapoznać się z jego treścią, a także zamiast odciągać uwagę respondenta w kierunku błędów językowych pozwoli skupić się na treści pytania i udzieleniu odpowiedzi.

Stosuj odpowiedni dobór typów pytań

Przed utworzeniem pytania zastanów się czy tylko jedna z jego odpowiedzi może być prawidłowa, czy też wiele. Zastosuj wówczas odpowiednio pytania jednokrotnego albo wielokrotnego wyboru. Jest to jeden z najczęstszych błędów jakie popełniają ankieterzy.

Korzystając z pytań otwartych pamiętaj aby pytając o wartości liczbowe stosować pytania o liczbę, pytając o datę stosować pytanie o datę, pytając o adres email stosować pytanie o adres email. W pozostałych przypadkach stosuj pytanie o tekst dobierając odpowiednio wielkość pola odpowiedzi, tak aby sugerować respondentowi, jak dużo informacji powinien przekazać w odpowiedzi.

W pytaniach prostych pamiętaj o dodaniu specjalnej opcji obejmującej wszystkie niewymienione odpowiedzi

Warto na końcu listy odpowiedzi do danego pytania umieścić odpowiedź typu: inne, żadne z powyższych, trudno powiedzieć, odmowa odpowiedzi. W przypadku pytań wielokrotnego wyboru należy oznaczyć taką odpowiedź jako wyłączną, co sprawi, że przy jej wyborze wszystkie pozostałe odpowiedzi przestaną być dostępne do wyboru.

Dziel ankietę na strony

Długie ankiety należy rozbić na kilka stron. Zmniejsza to „optycznie” odbiór ankiety jako zbyt długiej. Można wówczas skorzystać z pytań filtrujących tak, aby w zależności od udzielonych na nie odpowiedzi pokazywać respondentowi tylko te z kolejnych pytań, które są istotne.


© Copyright by LabSEE