Ankieta - Ocena systemu zarządzania jakością


Szanowni Państwo!
Zwracam się uprzejmie z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej satysfakcji pracowników z systemu zarządzania jakością działającego w Państwa w firmie. Jestem studentką Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Badanie ankietowe jest prowadzone w ramach realizacji mojej pracy magisterskiej pt.: "Ocena wdrażania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie X na przestrzeni lat 2002-2011". Ankieta jest anonimowa. Proszę o szczere odpowiedzi, gdyż od nich zależy wartość badań.
Serdecznie dziękuję za wypełnienie ankiety.


Powered by Moje-Ankiety.pl - Twoje Ankiety On-line
Wypełniając ankietę nie należy podawać żadnych danych osobowych takich jak: nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, nr telefonu, adres zamieszkania, itp. Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać wysyłania na żądanie ankietera wszelkich dokumentów bądź ich kserokopii, podawania numerów kont bankowych czy haseł.