Ankieta - ankieta dla nauczycieli przedszkola którzy posiadają w grupie jedynaków


Szanowna Pani, jestem studentką trzeciego roku Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej w Kolegium Nauczycielskim. Piszę pracę dyplomową na temat kształtowania postaw jedynaków wobec rówieśników w przedszkolu. Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie szczerych odpowiedzi poprzez zaznaczenie wybranej odpowiedzi lub wpisanie własnej. Ankieta ma charakter całkowicie anonimowa, a uzyskane wyniki posłużą wyłącznie do celów naukowych.
Bardzo dziękuję za poświęcony czas.
Autorka


Powered by Moje-Ankiety.pl - Twoje Ankiety On-line
Wypełniając ankietę nie należy podawać żadnych danych osobowych takich jak: nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, nr telefonu, adres zamieszkania, itp. Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać wysyłania na żądanie ankietera wszelkich dokumentów bądź ich kserokopii, podawania numerów kont bankowych czy haseł.