Ankieta - Sposoby spędzania czasu wolnego przez uczniów i udział w nim rodziców.


Ankieta ma na celu zdiagnozowanie jak uczniowie szkoły podstawowej 4 - 6 i gimnazjum spędzają czas wolny oraz czy rodzice uczestniczą w kreowaniu tego czasu, lub też przynajmniej go kontrolują


Powered by Moje-Ankiety.pl - Twoje Ankiety On-line
Wypełniając ankietę nie należy podawać żadnych danych osobowych takich jak: nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, nr telefonu, adres zamieszkania, itp. Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać wysyłania na żądanie ankietera wszelkich dokumentów bądź ich kserokopii, podawania numerów kont bankowych czy haseł.