Ankieta - Rola kuratora sądowego w procesie resocjalizacji nieletnich


Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankiety. Uzyskane w toku badań wyniki wykorzystane zostaną w pracy dyplomowej, przygotowywanej w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego w Krakowie. Badania są anonimowe, w związku z tym proszę o szczere odpowiedzi


Powered by Moje-Ankiety.pl - Twoje Ankiety On-line
Wypełniając ankietę nie należy podawać żadnych danych osobowych takich jak: nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, nr telefonu, adres zamieszkania, itp. Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać wysyłania na żądanie ankietera wszelkich dokumentów bądź ich kserokopii, podawania numerów kont bankowych czy haseł.