Ankieta - Ocena pracy świetlicy szkolnej


Szanowni Państwo,


jestem studentką studiów podyplomowych UW i przystępuję do pisania pracy dyplomowej na temat świetlicy szkolnej.
Proszę o wypełnienie załączonej ankiety.
Ankieta dotyczy oceny pracy świetlicy szkolnej.
Ankieta jest anonimowa i wypełnienie jej zajmie maksymalnie 10 minut.
Dziękuję,
Dominika Makowska


Powered by Moje-Ankiety.pl - Twoje Ankiety On-line
Wypełniając ankietę nie należy podawać żadnych danych osobowych takich jak: nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, nr telefonu, adres zamieszkania, itp. Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać wysyłania na żądanie ankietera wszelkich dokumentów bądź ich kserokopii, podawania numerów kont bankowych czy haseł.