Ankieta - Sposoby spędzania czasu wolnego


Celem ankiety jest poznanie sposobów spędzania czasu wolnego mieszkańców powiatu kolskiego - jakie formy rekreacji wybierają, jaki jest stopień zainteresowania aerobikiem oraz czy na terenie powiatu istnieją miejsca umożliwiające społeczności lokalnej uczestnictwo w
tego typu aktywności ruchowej. Ankieta jest anonimowa, a uzyskane dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych i posłużą do przygotowania pracy magisterskiej. Bardzo proszę o udzielenie rzetelnych odpowiedzi/


Powered by Moje-Ankiety.pl - Twoje Ankiety On-line
Wypełniając ankietę nie należy podawać żadnych danych osobowych takich jak: nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, nr telefonu, adres zamieszkania, itp. Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać wysyłania na żądanie ankietera wszelkich dokumentów bądź ich kserokopii, podawania numerów kont bankowych czy haseł.