Ankieta - Sposoby spędzania wolnego czasu w małych miasteczkach


Celem projektu jest przede wszystkim poznanie zaburzeń czasu wolnego i form jego spędzania wśród mieszkańców małych miast.


Powered by Moje-Ankiety.pl - Twoje Ankiety On-line
Wypełniając ankietę nie należy podawać żadnych danych osobowych takich jak: nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, nr telefonu, adres zamieszkania, itp. Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać wysyłania na żądanie ankietera wszelkich dokumentów bądź ich kserokopii, podawania numerów kont bankowych czy haseł.