Ankieta - Motywacja pracowników


Celem poniższej ankiety jest ukazanie wpływu motywacji na efektywność wykonywanej pracy oraz na rozwój zawodowy. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą do celów naukowych. Proszę więc o szczere odpowiedzi na poniższe pytania.


Powered by Moje-Ankiety.pl - Twoje Ankiety On-line
Wypełniając ankietę nie należy podawać żadnych danych osobowych takich jak: nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, nr telefonu, adres zamieszkania, itp. Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać wysyłania na żądanie ankietera wszelkich dokumentów bądź ich kserokopii, podawania numerów kont bankowych czy haseł.