Ankieta - Ocena Szkolenia


Witaj :)

Celem ankiety jest uzyskanie feedbacku (odpowiedzi zwrotnej) o organizacji szkolenia z mediów społecznośicoywch. Poświęć prozę 5 minut, dla mnie to bardzo ważne i liczę na subiektywną ocenę. Ankieta ma 8 pytań zamkniętych (skala jakości 1-5) oraz 3 otwarte i jest w pełni anonimowa.

Proszę o ocenę każdego z zagadnień poprzez zaznaczenie jednej z ocen:
5 – bardzo dobry, 4 – dobry, 3 – zadowalający, 2 – dostateczny, 1 – niedostateczny;


Powered by Moje-Ankiety.pl - Twoje Ankiety On-line
Wypełniając ankietę nie należy podawać żadnych danych osobowych takich jak: nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, nr telefonu, adres zamieszkania, itp. Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać wysyłania na żądanie ankietera wszelkich dokumentów bądź ich kserokopii, podawania numerów kont bankowych czy haseł.