Ankieta - ANKIETA


Jestem studentką trzeciego roku kierunku Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie. Niniejsza ankieta jest anonimowa i posłuży do napisania pracy licencjackiej na temat motywów i efektów uprawiania rekreacji ruchowej na ścianach wspinaczkowych w Lublinie. Proszę
o rzetelne udzielanie odpowiedzi na zadane pytania. Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 7 minut.
Przy prawidłowej odpowiedzi należy postawić kółko lub krzyżyk. Przy części pytań pochyłym drukiem zostały przedstawione instrukcje udzielania odpowiedzi.
DZIĘKUJĘ ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY!


Powered by Moje-Ankiety.pl - Twoje Ankiety On-line
Wypełniając ankietę nie należy podawać żadnych danych osobowych takich jak: nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, nr telefonu, adres zamieszkania, itp. Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać wysyłania na żądanie ankietera wszelkich dokumentów bądź ich kserokopii, podawania numerów kont bankowych czy haseł.