Ankieta - Jakość życia pacjentów z chorobą hemoroidalną


Ankieta ma posłużyć zebraniu informacji na temat jakości życia osób z objawową chorobą hemoroidalną, którzy zgłosili się ze swym problemem do lekarza i podjęli leczenie. Uzyskane informacje posłużą do napisania pracy magisterskiej na temat jakości życia osób z hemoroidami.


Powered by Moje-Ankiety.pl - Twoje Ankiety On-line
Wypełniając ankietę nie należy podawać żadnych danych osobowych takich jak: nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, nr telefonu, adres zamieszkania, itp. Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać wysyłania na żądanie ankietera wszelkich dokumentów bądź ich kserokopii, podawania numerów kont bankowych czy haseł.