Ankieta - Motywacja a efektywność wykonywanej pracy


Wyniki ankiety będą analizowane w pracy licencjackiej, aby sprawdzić wpływ motywacji na efektywność wykonywanej pracy.
Za każdą wypełnioną ankietę bardzo dziękuje.


Powered by Moje-Ankiety.pl - Twoje Ankiety On-line
Wypełniając ankietę nie należy podawać żadnych danych osobowych takich jak: nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, nr telefonu, adres zamieszkania, itp. Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać wysyłania na żądanie ankietera wszelkich dokumentów bądź ich kserokopii, podawania numerów kont bankowych czy haseł.