Ankieta - Wpływ terroryzmu na turystykę sportową


Witam, nazywam się Filip Przybylski. Jestem studentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką. Uprzejmie proszę o wypełnienie poniższej ankiety, która pomoże mi w zebraniu niezbędnych danych do mojej pracy magisterskiej "Wpływ terroryzmu na turystykę sportową ". Ankieta jest anonimowa. Zebrane dane zostaną wykorzystane jedynie w celach naukowych. Zachęcam do wypełnienia ankiety i z góry dziękuję za poświęcony czas.
Definicje użyte w poniższym znaczeniu :
Turystyka sportowa - ( Standeren, Deknop) – bierne(widz) i czynne(zawodnik) zaangażowanie się w sportową aktywność poza miejscem zamieszkania i pracy, które ma charakter zorganizowany lub nie.
Terroryzm - użycie lub groźba użycia, siły czy przemocy wobec osób lub mienia, by wymuszać lub zastraszać rządy czy społeczeństwa, często dla osiągnięcia celów politycznych, religijnych czy ideologicznych.


Powered by Moje-Ankiety.pl - Twoje Ankiety On-line
Wypełniając ankietę nie należy podawać żadnych danych osobowych takich jak: nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, nr telefonu, adres zamieszkania, itp. Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać wysyłania na żądanie ankietera wszelkich dokumentów bądź ich kserokopii, podawania numerów kont bankowych czy haseł.