Ankieta - Wiedza żywieniowa i stosunek do wiedzy żywieniowej studentów Turystyki i Rekreacji AWF Poznań


Nazywam się Piotr Nowicki. Jestem studentem AWF Poznań. W swojej pracy magisterskiej zajmuję się porównaniem wiedzy żywieniowej i stosunku do tej wiedzy studentów Turystyki i Rekreacji z dwóch różnych uczelni.

Chciałbym prosić Pana/Panią o wypełnienie ankiety, której analiza pomoże w napisaniu mojej pracy.


Powered by Moje-Ankiety.pl - Twoje Ankiety On-line
Wypełniając ankietę nie należy podawać żadnych danych osobowych takich jak: nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, nr telefonu, adres zamieszkania, itp. Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać wysyłania na żądanie ankietera wszelkich dokumentów bądź ich kserokopii, podawania numerów kont bankowych czy haseł.