Ankieta - KWESTIONARIUSZ STYLU PODEJMOWANIA DECYZJI


Kwestionariusz ten przeznaczony jest na potrzeby pracy magisterskiej w celu zbadania psychologicznych uwarunkowań decyzji o założeniu własnej firmy.


Powered by Moje-Ankiety.pl - Twoje Ankiety On-line
Wypełniając ankietę nie należy podawać żadnych danych osobowych takich jak: nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, nr telefonu, adres zamieszkania, itp. Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać wysyłania na żądanie ankietera wszelkich dokumentów bądź ich kserokopii, podawania numerów kont bankowych czy haseł.