Ankieta - Wzmacnianie postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodzieży


Badanie ma na celu przygotowanie rzetelnego i wiarygodnego raportu dotyczącego aktywności placówek edukacyjnych w zakresie promowania postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodzieży. Badanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


Powered by Moje-Ankiety.pl - Twoje Ankiety On-line
Wypełniając ankietę nie należy podawać żadnych danych osobowych takich jak: nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, nr telefonu, adres zamieszkania, itp. Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać wysyłania na żądanie ankietera wszelkich dokumentów bądź ich kserokopii, podawania numerów kont bankowych czy haseł.