Ankieta - Sposób spędzania czsu wolnego przez dzieci szkoły podstawowej


Drogi uczniu szkoły podstawowej,
Prowadzę badania naukowe nad czasem wolnym, celem mojej ankiety jest zdobycie jak najwięcej informacji na temat spędzania czasu wolnego przez uczniów szkoły podstawowej.


Powered by Moje-Ankiety.pl - Twoje Ankiety On-line
Wypełniając ankietę nie należy podawać żadnych danych osobowych takich jak: nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, nr telefonu, adres zamieszkania, itp. Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać wysyłania na żądanie ankietera wszelkich dokumentów bądź ich kserokopii, podawania numerów kont bankowych czy haseł.