Ankieta - Podejmowanie decyzji w grach komputerowych


Jest to ankieta dla graczy fabularnych gier komputerowych zorientowanych na podejmowanie decyzji podczas całej rozgrywki - zwłaszcza w grach typu cRPG (np. Baldur's Gate, Dragon Age, Mass Effect, KoA: Reckoning, Planescape Torment) oraz innych gier z elementami podejmowania decyzji lub statystyką zachowań (np. Dishonored, Tension, Heavy Rain).

Warto podkreślić, że badanie dotyczy decyzji fabularnych, najczęściej stawianych poprzez dialogi lub pozostawienie dwóch lub więcej ścieżek wypełniania zadania.

Celem ankiety jest zbadanie opinii dotyczących konkretnego konstruktu fabularnego, jakim jest podejmowanie decyzji mających wpływ na wątki fabularne gry.

Badania posłużą analizie potrzebnej do naukowego opisania stosunku graczy do podejmowania decyzji w grach. Fragmenty wypowiedzi mogą być cytowane w tekście tworzonym przez autora. Ankieta jest dobrowolna i anonimowa, dlatego prosimy o szczerość.


Powered by Moje-Ankiety.pl - Twoje Ankiety On-line
Wypełniając ankietę nie należy podawać żadnych danych osobowych takich jak: nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, nr telefonu, adres zamieszkania, itp. Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać wysyłania na żądanie ankietera wszelkich dokumentów bądź ich kserokopii, podawania numerów kont bankowych czy haseł.