Ankieta - Ankieta nt. utrudniania kontaktów dziecka z rodzicem


Ankieta jest skierowana do Ojców i Matek, którym drugi rodzic ich dziecka utrudnia/uniemożliwia z nim kontakty. Wyniki ankiety posłużą jej autorowi do badania naukowego na potrzebę rozprawy doktorskiej w temacie "Utrudnianie kontaktów dziecka z rodzicem."

Serdecznie dziękuję za poświęcony Twój czas ! (pytań jest 12)
Twoja ankieta jest anonimowa. Może Pan/Pani pozostawić swój adres e-mailowy, jeśli wyraża zgodę na skontaktowanie się ze sobą (z częścią Ojców/Matek chciałbym przeprowadzić bliższe rozmowy).

Pozostaję w nadziei, że wnioski z mojej pracy doktorskiej zostaną wzięte pod uwagę przez ustawodawcę w celu usprawnienia nieefektywnej od wielu lat egzekucji sądowej kontaktów dziecka z rodzicem, co wynika z mojego wcześniejszego badania naukowego.
Z tego też powodu bardzo mi zależy na rzetelnym udzielaniu odpowiedzi, o co uprzejmie proszę.
Robert Grzelakowski, numer tel. do ewentualnego kontaktu: 509 464 944


Powered by Moje-Ankiety.pl - Twoje Ankiety On-line
Wypełniając ankietę nie należy podawać żadnych danych osobowych takich jak: nazwisko, PESEL, nr dokumentu tożsamości, nr telefonu, adres zamieszkania, itp. Dla własnego bezpieczeństwa należy unikać wysyłania na żądanie ankietera wszelkich dokumentów bądź ich kserokopii, podawania numerów kont bankowych czy haseł.